Lippajärven

montessoripäiväkoti

Pieni, kodinomainen päiväkoti Keski-Espoossa

Lippajärven montessoripäiväkoti on Espoon kaupungin alaisuudessa toimiva päiväkoti, josta voi hakea hoitopaikkaa 3–6-vuotiaalle lapselle. Hoitomaksu on sama kuin kaupungilla. Päiväkodissa on mahdollista käydä myös esikoulu.

Pieni ryhmäkoko ja lasta yksilönä huomioiva montessoripedagogiikka takaavat turvallisen ja innostavan pohjan kasvamiselle ja oppimiselle. Päiväkodin arjessa näkyy myös henkilökunnan vahva taideosaaminen, etenkin musiikkikasvatus.

TOIMINTA

muskari järjestetään viikoittain
suuressa keittiössä kokkaillaan lasten kanssa

Lapseni sai montessoripedagogiikasta huikeita eväitä koulun aloitukseen: omatoimisuutta, valtavasti itseluottamusta ja intoa oppia.”

– ekaluokkalaisen äiti

“Pienen päiväkodin kodinomainen ympäristö oli helposti kuormittuvalle lapselleni paras valinta.”

 – 3-vuotiaan äiti

Vuonna 1984 perustettu, alun perin Laaksolahdessa toiminut päiväkoti on Suomen vanhimpia montessoripäiväkoteja.

Päiväkodissa on 21 hoitopaikkaa, jotka jaetaan mahdollisimman tasaisesti 3–6-vuotiaiden lasten kesken. Pienet oppivat isommilta ja saman tutun ryhmän kanssa voi jatkaa koulun alkuun asti.

Toimintaa eriytetään tarpeen mukaan ikä- ja taitotason mukaisesti. Esimerkiksi esikoulutoiminta järjestetään muusta ryhmästä erillisenä. Kaupungin varhaiskasvatuksen tukitoimet, muun muassa puheterapia ja erityisopetus, ovat tarvittaessa käytettävissä myös Lippajärven montessoripäiväkodissa.

Päiväkoti toimii suuressa, viihtyisässä omakotitalossa: Pihassa, omenapuiden katveessa on tilaa temmeltää ja talon suuressa keittiössä leivotaan ja kokkaillaan lasten kanssa. Lämpimän, maittavan ruuan toimittaa päivittäin pitopalvelu hsiscatering.fi

Päiväkodin toimintaan kuuluu:

 • toimintaa montessoriympäristössä
 • leikkiä, ulkoilua, musisointia
 • lepohetki
 • aamupala, lounas, välipala
 • retkiä lähiympäristöön
 • torstaisin muskarit ikätason mukaan: laulua, leikkiä, musiikin kuuntelua ja rytmisoittimien soittamista
 • leivontaa ja kokkailua
 • retkiä esim. lastenteatteriin
 • juhla- ja teemapäivät

MAKSUT JA HOITOAJAT

Päiväkoti on auki arkisin kello 7.30–17.
Päiväkoti toimii Espoon kaupungin ostopalvelusopimuksella, joten hoitomaksut ovat samat kuin kaupungin päiväkodissa.

Hoitomaksun lisäksi maksetaan kuukausittain 20 euron lisämaksu, jolla katetaan muun muassa montessoritoimintaan tarvittavan välineistön hankkiminen sekä retket ja viikoittain järjestettävä muskari. Seuraavasta sisaruksesta lisämaksu on 12 euroa kuussa.

MONTESSORI

montessoriopetus antaa vahvan pohjan kouluun siirtymiselle

Päiväkodissa toteutetaan montessoripedagogiikkaa, joka perustuu italialaisen lääkärin, Maria Montessorin kehittämään opetusmenetelmään. Keskiössä on lapsen huomioiminen yksilönä ja ajatus siitä, että lapset ovat innostuneita oppimisesta, kun saavat itse valita etenemisnopeutensa ja oppimisen tehtävät oman kiinnostuksensa ja herkkyyskautensa mukaan. Montessoritehtävät harjoittavat monipuolisesti muun muassa kielellisiä ja matemaattisia taitoja ja tukevat näin lapsen kouluvalmiuksien kehittymistä.

Montessoripäiväkodissa lasten vanhempien aktiivinen osallistuminen on olennaista. Päiväkodin lasten vanhemmista muodostuva yhdistys toimii päiväkodin taustayhteisönä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu muun muassa leikkikoulun henkilökunnan työnantajana toimiminen. Vanhemmista vuosittain valittava yhdistyksen hallitus kokoontuu keskustelemaan päiväkodin asioista noin kerran kuussa. Isommalla joukolla päiväkodin asioista puhutaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Muuhun yhdistyksen toimintaan kuuluu muun muassa keväällä ja syksyllä pidettävät pihatalkoot. Vanhemmilla on myös kiertävä talonmiesvuoro, jolla jokainen perhe huolehtii pari kertaa vuodessa muun muassa pihan pienistä kunnostustöistä, esimerkiksi haravoinnista. Pienessä päiväkodissa myös vanhemmat tulevat toisilleen tutuiksi ja loppuelämän ystävyyssuhteita solmivat usein sekä pienet että isot. 

Lisätietoa montessoripedagogiikasta

HENKILÖKUNTA

Kuvassa päiväkodin henkilökuntaa

”Suuren päiväkodin jälkeen arvostan montsan rauhaa ja pysyvyyttä. Henkilökunta on aivan ihana ja tänne tuo lapsen joka aamu hyvällä mielellä.”

– 5-vuotiaan isä

Päiväkodin johtajana ja vastuuopettajan toimii lastentarhanopettaja, varhaisiän musiikinopettaja (AMK) Heli Vapaakallio (edessä). Helillä on monipuolinen kokemus lasten ja perheiden kanssa toimimisesta muun muassa päivähoidosta, koulumaailmasta, musiikkiopistoista, lastensuojelusta sekä kulttuurijärjestöjen toiminnanjohtajuudesta. Pisimpään hän on työskennellyt Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan muskariopettajana ja lasten ja nuorten kuoronjohtajana. Heli vastaa päiväkodin musiikkikasvatuksesta ja viikoittaisista muskareista.

Montessoripedagogiikan asiantuntijana toimii kokenut montessoriohjaaja Evgeniia Ruksha (oikealla). Hän on valmistunut myös luonnontieteiden maisteriksi, joten luontoon liittyvät aihepiirit ovat hänen vahvuusaluettaan.

Lastenhoitajana toimii lähihoitaja Taru Sundqvist (vasemmalla). Tarulla on pitkä kokemus kaupungin varhaiskasvatuksen puolelta. Tarun kiinnostuksen kohteita ovat kuvataiteet, sanataide ja lasten leikkitaitojen kehittäminen tuetun leikin mallin mukaan. Siinä aikuinen on osa lasten leikkiä tukien ja rikastuttaen sitä.

Lisäksi päiväkodissa työskentelee päiväkotiapulainen, joka huolehtii arjen sujumisesta. Päiväkodin työntekijät puhuvat suomen lisäksi sujuvasti englantia, venäjää ja hindiä. Ruotsillakin pärjätään.

Päiväkodissa silloin tällöin tarvittavat sijaiset ovat muun muassa eläkkeelle jäänyttä henkilökuntaa, joten myös sijaiset ovat yleensä samoja ja lapsille jo vanhoja tuttuja.

YHTEYSTIEDOT JA HAKEMINEN

Lippajärven montessoripäiväkoti ottaa lapsia hoitoon jonosta, johon voi ilmoittaa lapsensa ottamalla yhteyttä suoraan jononhoitajaan tai täyttämällä hakulomakkeen. Päiväkodin johtaja ja jononhoitaja kertovat päiväkodista mielellään lisää.
Tervetuloa myös tutustumaan paikan päälle!

Päiväkotipaikkaa voi hakea ympäri vuoden 3–6-vuotiaille lapsille. Paikat jaetaan ensisijaisesti lapsiryhmän tasaista ikäjakaumaa huomioiden. Alle 3-vuotiaiden kohdalla tehdään tapauskohtainen harkinta.

Yhteystiedot

Lippajärven Montessoripäiväkoti

avoinna arkisin klo 7.30–17

päiväkodin johtaja:

jononhoitaja:

HAKULOMAKE


  Syötä merkit kenttään:
  captcha

  Kiitos hakemuksesta! Jos et ole ollut meihin vielä yhteydessä, otamme pian yhteyttä.